Theaterschool De Zuiderlingen

Theaterlessen in Maastricht volg je bij De Zuiderlingen! Hier leer je acteren vanuit improvisatie, tekst en beweging. Wij bieden theaterlessen voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Onze professionele docenten nemen je mee en leren je alles wat je moet kunnen en weten om uiteindelijk te kunnen stralen op HET ZUIDERLINGEN THEATERFESTIVAL.
Toneellessen
kun je volgen vanaf 4 jaar.
Voor hen die zeker weten dat theater hun ding is en daar vol voor willen gaan zijn er de productiegroepen vanaf 12 jaar. Deelname aan de productie groep vraagt een groter commitment en je werkt toe naar een echte voorstelling in de theaterzaal.

Als je naast het acteren ook nog graag zingt en danst, dan kom je bij de musicalafdeling helemaal tot je recht. Ook in deze cursussen werk je toe naar een spetterend optreden tijdens het festival. Musicallessen kun je volgen vanaf 6 jaar.

De Zuiderlingen biedt ook een traject voor talenten die een professionele carrière nastreven. In onze Vooropleiding De Zuiderlingen komen alle lessen aan bod die ook op de theatervakopleidingen centraal staan.

Please also check our courses in English for kids and adults.

Hou onze website in de gaten voor meer informatie!

Governance Code, Inclusiviteit & Diversiteit

Het stichtingsbestuur van De Zuiderlingen onderschrijft de Governance Code cultuur. Het stichtingsbestuur maakt zich verantwoordelijk voor een respectvolle omgang tussen docenten & cursisten en een veilige werkomgeving. De Zuiderlingen streven ernaar dat iedereen zich welkom, veilig, gehoord en herkend voelt op de werkvloer, tijdens de cursussen en tijdens de voorstellingen.

Het Stichtingsbestuur heeft per 1 september 2023 een vertrouwenspersoon aangesteld. Iedereen die bij De Zuiderlingen betrokken is, kan een onafhankelijk en vertrouwelijk gesprek aanvragen als het gaat om meldingen van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon is een 'luisterend oor', geeft ondersteuning en begeleiding en denkt mee over mogelijke oplossingen. Zo nodig kan er doorverwezen worden. Jaarlijks informeert de vertrouwenspersoon (geanonimiseerd) het stichtingsbestuur over het aantal en soort meldingen en gesprekken.