Privacy statement & cookies

Als u gebruik maakt van deze website van Stichting Theaterschool De Zuiderlingen is het mogelijk dat er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Dit gebeurt alleen als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

PERSOONSGEGEVENS EN DOEL VAN DE VERWERKING
Als u zich in wil schrijven voor één van onze cursussen, vragen wij u naar de volgende persoonsgegevens: e-mailadres, voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, adres, postcode, woonplaats en uw rekeningnummer. De gegevens die u ons verstrekt worden alleen gebruikt voor het behandelen van uw aanvraag.

RECHTMATIGE GRONDSLAG
Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer we hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

BEVEILIGING
Stichting Theaterschool De Zuiderlingen neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

DELEN MET DERDEN
Stichting Theaterschool De Zuiderlingen verstrekt uw gegevens, die via deze site worden verwerkt, alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een met u afgesloten overeenkomst.

UW RECHTEN
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en zich te verzetten tegen de verwerking ervan. U heeft dezelfde rechten voor de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar waarover u het wettelijke gezag heeft. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

COOKIES
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt de website van Stichting Theaterschool De Zuiderlingen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u als klant.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Via deze link kunt u zich afmelden voor cookies van Google op deze website.,

Op deze website zijn links naar andere websites te vinden. Ook kunt u via onze site naar sociale media zoals Facebook en Youtube. Stichting Theaterschool De Zuiderlingen draagt geen verantwoording voor hoe andere sites dan de onze omgaan met cookies en uw privacy. Wij raden u aan het privacystatement en cookieverklaring van de betreffende websites te lezen.

VRAAG OF KLACHT
Als u vragen heeft over dit privacystatement, neem dan contact op via [email protected]
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
U hebt als klant het recht op inzage in, verbetering, aanvulling, wijziging, afscherming en verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op via [email protected]