Praktische informatie

Proeflessen

Hoe enthousiast je ook bent over toneelspelen of musical, het is fijn om eenmalig een proefles te volgen om een beeld te krijgen van de les, de groep, de sfeer en de aanpak. Je hoeft je dus niet meteen in te schrijven voor een volledige cursus, maar je mag ook eerst vrijblijvend een kijkje komen nemen. Maak eerst een afspraak voor een proefles via Info@theaterschool-dezuiderlingen.nl. Onze gediplomeerde docenten zullen jouw theater gevoel vast nog verder aanwakkeren.

Inschrijven

Als je een cursus hebt uitgekozen, schrijf je je online in. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van je aanmelding en een betalingsverzoek. Mocht de cursus onverhoopt vol zitten, dan kom je op een wachtlijst. Als de wachtlijst lang genoeg is, richten we een nieuwe groep in.

Locatie

De lesgroepen van zowel de musical- als de toneelafdeling vinden plaats op de locatie aan de Herbenusstraat 89 in Maastricht. De productiegroep Large is welkom op Het Radium (Lage frontweg). Zij repeteren in de repetitieruimte van Toneelgroep Maastricht.

Veilige school

Een veilige omgeving zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn voor ieder opgroeiend kind en volwassenen in Nederland. Een prettige omgeving waar je ongeremd jezelf sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het bestuur van Theaterschool De Zuiderlingen tracht al haar leden dit veilige klimaat te bieden middels onderstaande speerpunten; Huishoudelijk, reglement, Gedragscode voor iedereen, Aannamebeleid voor docenten, Benaderbare vertrouwenspersoon (plus Protocol Vertrouwenspersoon).

Lessen voor iedereen

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of toneelles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen; ook bij Theaterschool De Zuiderlingen! Ga naar hun site om de mogelijkheden voor jou te bekijken: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Leergeld (Maastricht & Heuvelland) werkt voor kinderen. Zij proberen ervoor te zorgen dat kinderen, waarvan de ouder(s) het financieel niet gemakkelijk hebben, zoveel mogelijk gewoon kunnen meedoen. Op gebied van sport en cultuur vragen zij financiële ondersteuning aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor cultuur vergoedt het JFSC maximaal €425 per kind per jaar. Zij doen de aanvraag (nadat gecheckt is of de ouder aan de voorwaarden voldoet) en daarna regelt het fonds de betaling rechtstreeks met Theaterschool De Zuiderlingen. Neem contact op met Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland via www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Lukt het niet? Laat het ons weten, dan helpen we je om contact te leggen!