Praktische informatie

Proeflessen

Hoe enthousiast je ook bent over toneelspelen of musical, het is fijn om eenmalig een proefles te volgen om een beeld te krijgen van de les, de groep, de sfeer en de aanpak. Je hoeft je dus niet meteen in te schrijven voor een volledige cursus, maar je mag ook eerst vrijblijvend een kijkje komen nemen. Maak eerst een afspraak voor een proefles via Info@theaterschool-dezuiderlingen.nl. Onze gediplomeerde docenten zullen jouw theater gevoel vast nog verder aanwakkeren.

Inschrijven

Als je een cursus hebt uitgekozen, schrijf je je online in. Na je inschrijving ontvang je een bevestiging van je aanmelding en een betalingsverzoek. Mocht de cursus onverhoopt vol zitten, dan kom je op een wachtlijst. Als de wachtlijst lang genoeg is, richten we een nieuwe groep in.

Locatie

De lesgroepen van zowel de musical- als de toneelafdeling vinden plaats op de locatie aan de Herbenusstraat 89 in Maastricht. De productiegroep Large is welkom op Het Radium (Lage frontweg). Zij repeteren in de repetitieruimte van Toneelgroep Maastricht.

Veilige school

Een veilige omgeving zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn voor ieder opgroeiend kind en volwassenen in Nederland. Een prettige omgeving waar je ongeremd jezelf sociaal-emotioneel ontwikkelt. Het bestuur van Theaterschool De Zuiderlingen tracht al haar leden dit veilige klimaat te bieden middels onderstaande speerpunten; Huishoudelijk, reglement, Gedragscode voor iedereen, Aannamebeleid voor docenten, Benaderbare vertrouwenspersoon (plus Protocol Vertrouwenspersoon).

Lessen voor iedereen

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen. Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of toneelles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen en jongeren. Sporten en spelen doe je niet alleen, dat doe je samen. Elk kind verdient het om mee te doen; ook bij Theaterschool De Zuiderlingen! Ga naar hun site om de mogelijkheden voor jou te bekijken: www.jeugdfondssportencultuur.nl

Stichting Leergeld (Maastricht & Heuvelland) werkt voor kinderen. Zij proberen ervoor te zorgen dat kinderen, waarvan de ouder(s) het financieel niet gemakkelijk hebben, zoveel mogelijk gewoon kunnen meedoen. Op gebied van sport en cultuur vragen zij financiële ondersteuning aan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor cultuur vergoedt het JFSC maximaal €425 per kind per jaar. Zij doen de aanvraag (nadat gecheckt is of de ouder aan de voorwaarden voldoet) en daarna regelt het fonds de betaling rechtstreeks met Theaterschool De Zuiderlingen. Neem contact op met Stichting Leergeld Maastricht & Heuvelland via www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl

Zo werkt het:

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
  3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
  4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de muziekschool, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
  5. Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld direct aan de lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Zo vind je jouw intermediair

Een intermediair is bijvoorbeeld de juf, meester, buurtsportcoach, vrijwilliger Leergeld, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam. Kun je geen intermediair vinden? Neem dan contact op met het Jeugdfonds bij jou in de buurt. Zij kunnen je verder helpen:
>> website Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg

Handig!

Neem ingevulde Ouderkaart mee naar de afspraak met de intermediair. Zo kan de aanvraag sneller gedaan worden.
>> Download de Ouderkaart

jeugdfonds