Het Zuiderlingen theaterfestival

Ieder cursusjaar sluiten we feestelijk af met een heus festival genaamd HET ZUIDERLINGEN THEATERFESTIVAL. Hier presenteren de lesgroepen van zowel de musical afdeling als de toneel afdeling van De Zuiderlingen hun kunsten maar ook zullen de voorstellingen van de productiegroepen tijdens het festival opgevoerd worden.

Iedereen is welkom om te komen kijken, te proeven en te ervaren wat er in de afgelopen jaar in de lessen is behandeld. In verschillende lokalen op de Herbenusstraat zullen presentaties of open lessen gehouden worden. In de Bordenhal van Toneelgroep Maastricht zal de productiegroep die samenwerkt met Toneelgroep Maastricht hun voorstelling ten tonele brengen.

Kortom voel je welkom om te komen kijken

HET ZUIDERLINGEN THEATERFESTIVAL 2023 begint op 17 april 2023 en eindigt zondag 24 april

Specifieke informatie over data en tijden volgt later in het cursus jaar.